Milí priatelia,

aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).

Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar = 2% z Vami včas odvedenej dane z príjmov.

Postup je jednoduchý. Právnická osoba vyplní údaje iba v daňovom priznaní, rovnako aj fyzycká osoba, ktorá podáva daňové priznanie. Číslo nášho účtu nemusíte nikde uvádzať, urobí tak za Vás daňový úrad.

- Názov: Združenie priateľov branných športov

- Forma: Občianske združenie

- Sídlo: Bodrocká 21, 821 07, Bratislava

- IČO: 308 585 69

Vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2012 na daňový úrad podľa adresy Vášho sídla a v tomto termíne je nutné uhradiť aj daň z príjmov. Ak dôjde k omeškaniu, daňové úrady nám nepošlú 2 % z dane, aj ak si splníte daňovú povinnosť. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vami venované sumy v prospech organizácie, ktorú ste si vybrali. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

Požiadajte Vášho zamestnávateľa (finančné / mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov najneskôr do 15. 2. 2012. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania (za r. 2010) bezodkladne potvrdí Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2% zo zaplatenej dane (to je maximálna suma, ktorú môžete venovať len 1 organizácii; minimálne však 3,32 EUR. Vyplňte formulár Vyhlásenie k 2%. Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie k 2 % dane doručiť (najlepšie odoslať poštou) najneskôr do 30. 4. 2012 na daňový úrad príslušný podľa Vášho bydliska. Daňové úrady do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet našej neziskovej organizácii. Číslo účtu prijímateľa netreba vedieť a ani sa nikde neuvádza.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie k 2%