Požičovňa > Druhy hier :          
ŠACH MAT

Hráči sú rozdelení do dvoch skupín. Každá skupina má svoju základňu.

Cieľ hry:
Cieľom hry je uniesť súperovu vlajku, ktorá je umiestnená na jeho území - základni. Taktiež sa môže nachádzať v stredovom bunkri – podľa Vášho výberu.

Pravidlá hry:
Hra má časový limit v trvaní 30 min. Zasiahnutý hráč sa vracia na svoju základňu do neutrálnej zóny. Po uplynutí penalizácie v trvaní 5 min. sa vracia späť do hry.

Víťaz:
Vyhráva skupina, ktorá ako prvá unesie súperovu vlajku. Ak sa nepodarí uniesť vlajku v časovom limite vyhráva skupina, ktorá utrpela menšie straty.
    ELIMINÁCIA

Hráči sú rozdelení do dvoch, prípadne viacerých skupín.

Cieľ hry:
Cieľom hry je zneškodnenie všetkých súperov.

Pravidlá hry:
Hra je bez časového limitu, pokiaľ si ho hráči nezvolia. Zasiahnutí hráč odchádza do neutrálnej zóny, kde zostáva do ukončenia hry.

Víťaz:
Víťazom sa stáva skupina, ktorá ako prvá zneškodní všetkých súperov v hre.

    PREDÁTOR

Hráči sú rozdelení do dvoch alebo viacerých skupín bojujúcich proti sebe. Skupiny majú zadané úlohy podľa dohody – boj o vlajku, eliminácia niektorej skupiny a pod.

Cieľ hry:
Cieľom hry je splniť úlohu v časovom limite. Splnenie úloh sťažuje "Predátor". Predátor útočí na všetky skupiny a môže sa pohybovať aj mimo hracieho ihriska. Zneškodniť sa dá iba tromi zásahmi do hlavy alebo zbrane.

Pravidlá hry:
Je niekoľko možností :

1. hrá sa bez časového limitu, kým jedna zo skupín nesplní svoju úlohu
2. hrá sa s časovým limitom 20 min., 30 min., alebo 40 min.
3. zasiahnutí hráči odchádzajú do neutrálnej zóny a nevracajú sa do hry
4. zasiahnutí hráči odchádzajú do neutrálnej zóny a po uplynutí 5 min. sa vracajú do hry


Víťaz:
Víťazom sa stáva skupina, ktorá ako prvá splní dané úlohy.