DETSKÉ KEMPY

Pred 6. rokmi nám pri sledovaní návykov a správania dnešných tínedžerov vzkrsla v hlavách myšlienka usmerniť naše deti rovnako, ako nás usmerňovali rodičia a doba v ktorej sme žili. A tak sme prišli s nápadom vojenských kempov pre deti. Snažíme sa naznačiť a naučiť aspoň malú časť našej generácie, ktorú sme schopní kapacitne „objať“, že ozajstné kamarátstva získajú iba v reálnom svete. Samozrejme im mobily nezakazujeme, ale dokážeme im urobiť natoľko akčný a náročný program, že sa na dlhé hodiny odpútajú od novodobej závislosti – mobilných telefónov. V našich kempoch naučíme vaše deti základné znalosti od zakladania a udržania ohňa, cez viazanie uzlov až po orientáciu v teréne s buzolou a naozajstnou mapou z papiera. Získajú zručnosti, ktoré sa v dnešnej digitálnej dobe považujú za zbytočné, no my sa riadime známym citátom Louisa Pasteura „Šťastie praje pripraveným.“ A preto posilníme aj fyzickú kondíciu detí, vysvetlíme dopodrobna dôležitosť bezpečnosti pri všetkých činnostiach, naučíme ich zaobchádzať a strieľať z painballovej zbrane (správne je to marker – značkovač), vyskúšajú si tímovú spoluprácu pri obsadzovaní základne, ale aj pri lokalizácii a bezpečnom prevoze „zraneného“ spoluhráča v úlohe pilota do bezpečia. Toto a množstvo ďalších scenárov a rôznych aktivít pri plnej kontrole našich profesionálnych hráčov, dodržiavania najvyššej bezpečnosti a plnej technickej podpore pomocného personálu. Vrátane čistého oblečenia na každý deň, ochranných pomôcok a celotvárových masiek pre každého a vrátane celodennej stravy, pitného režimu a občerstvenia.

Vojenský denný kemp Kalinkovo 2022 – 3 turnus

Vojenský denný kemp Kalinkovo 2022 – 2 turnus

Vojenský denný kemp Kalinkovo 2021 – 2 turnus

Vojenský denný kemp Kalinkovo 2021 – 1 turnus

Vojenský denný kemp Kalinkovo 2020 – 2 turnus

Vojenský denný kemp Kalinkovo 2020 – 1 turnus